buddhismen

Tro og tanke. Vg3. SF - Religioner i verden - 7 Buddhisme