bildetolkning

Tro og tanke. Vg3. SF - Religionskunnskap og religionskritikk - 5 Mål og metoder i religionsfaget - Tolkning av Den bortkomne sønn - Bildetolkning