bård

FOKUS Samfunnsfag. SF/YF - Politikk og demokrati - 7 Valg, velgere, valgt
FOKUS Menneske og samfunn. Vg2/Vg3. ST - Kultur