assimilasjon

Psykologi 1 Vg2/vg3 - 6 Kognitiv utviklingsteori - N√łkkelbegreper - 1 Begrepsforklaring