andre

Tidslinjer 2. Vg3. SF - 1850-1914 - 5 Industrialisering og internasjonal handel - Kapittelsammendrag