analyse

Mediemøter 1 og 2. Vg1/Vg2/Vg3. ST/YF - Sammensatte tekster - Uttrykksformer - Informasjonsweb
Nettopp norsk Påbygging - Skriveverkstedet - Oppdrag - Del 2 - Å analysere noveller
Mediemøter 1 og 2. Vg1/Vg2/Vg3. ST/YF - Radio - Arbeidsprosesser - Analyser et radiokåseri
Weitblick 2. SF - Grammatik - Elementær analyse - Grammatik (bm)
Nettopp norsk Påbygging - Skriveverkstedet - Oppdrag - Del 3 - Å analysere dikt