addisjonssetningenaddisjonssetningen

Matematikk 1P. Vg1. SF - Matematikkleksikon
Targets. Vg1. SF - The English Language - English Goes Abroad - LEARNING CONTENT - Presenting facts