2.

ERGO Fysikk 1. Vg2. ST - 2. Newtons lover - Newtons 2. lov
FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Vg2/Vg3. ST - Internasjonal politikk - 9 Aktørene i internasjonal politikk - FN-dagen - Oppgave 6