Å

Fokus. Samfunnsfag. SF/YF - 15 Å starte egen bedrift