***

FOKUS Menneske og samfunn. Vg2/Vg3. ST - Kampen om godene - Fordeling av fangsten