Matemagiske apper

sample

REGNE


sample

TELLE


sample

REGNE MER


sample

BRØK


sample

TID


sample

GEOMETRIsample

MÅLING


sample

ALGEBRA


sample

MER OM BRØK


sample

STATISTIKK