primærprosesstenkning

Psykologi 1 Vg2/vg3 - 4 Freud og den psykoanalytiske utviklingsteorien - Nøkkelbegreper - 3 Begrepsforklaring