komplikasjoner

Helsearbeiderfag. Vg2. YF - Tverrfaglige oppgaver - Tema: Personlig hygiene